Get In Touch

Eliza Facial Spa

27/1 ชั้น3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ (ซอยต้นสน)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 02-287-1343 , 093-628-8810
อีเมล์ info@elizacosmetics.com

หากคุณมีข้อสงสัย ?

หรือต้องการความช่วยเหลือจากเรา ส่งข้อมาหาเราได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้