1.นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า(ปิดสนิทไม่เปิดใช้) โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • สินค้าส่งผิดรุ่น หรือขนาด
  • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหายจากกานขนส่ง

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า โดยส่งสินค้าที่มีปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

หากท่านมีความประสงค์จะขอคืนสินค้าจะต้องแจ้งผ่านช่องทาง Line@elizafacialspa หรือโทร02-2871343,093-6288810 ก่อนการส่งคืนสินค้าทุกครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทเอง เช่น บริษัทส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น บริษัทยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. การไม่รับแลกเปลี่ยนและคืนสินค้า

สินค้าต่อไปนี้จะไม่รับแลกเปลี่ยนหรือรับคืน:

  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.elizacosmetics.com หรือ Line@elizafacialspa
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้าเอง
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

6. หลักฐานการส่งคืนสินค้า

ทุกครั้งที่มีการส่งคืนสินค้าจะต้องแนบใบเสร็จ/หลักฐานการชำระเงินมาด้วย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น