ปรัชญาและตัวตนของเรา


ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเราสะท้อนให้เห็นผ่านโลโก้ของแบรนด์ Organethic ซึ่งต้องการสื่อความหมายถึงจุดกำเนิดได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกแห่งธรรมชาติและส่วนผสมทรงคุณค่านานาชนิดจากพืชสมุนไพร แต่ในปัจจุบันจากประสบการณ์หลายปีในธุรกิจนี้ การมีหัวใจรักในสองสิ่งนี้กลับไม่เพียงพออีกต่อไป แต่เรายังต้องมีความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมด้วย เพราะการทำธุรกิจนี้ แนวคิดเรื่องสุขภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความงาม เป็นเรื่องที่แทบไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย Organethic เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ จึงนำมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างแบรนด์ และมองว่ายังเป็นไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้เราได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในทุกๆ วัน
สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างสรรค์และนำสิ่งดีๆ จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแก่ผู้คนบนโลกใบนี้บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม สำหรับเราแล้ว การเดินตามรอยธรรมชาติและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจึงไม่ใช่เพียงคุณค่าสูงสุดที่เราให้ความสำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นจะไปให้ถึงด้วยความตั้งใจจริง เพราะเรารู้ดีว่าในแต่ละวันเราสามารถพัฒนาและเข้าใกล้เป้าหมายนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ที่ Organethic การก้าวไปข้างหน้าสำหรับเราจึงเป็นอะไรที่มากกว่าสัญชาตญาณ แต่ยังเป็นการตัดสินใจเลือกที่เราต้องทำในทุกๆ วัน

HYDRATING SHAMPOO

DETOXIFYING LOTION

TREATMENT OIL AVOCADO

ENERGIZING BLEND TREATMENT

HYDRATING BLEND TREATMENT

VOLUMIZING BLEND TREATMENT

HYDRATING CONDITIONER

RESTRUCTURING SHAMPOO INCA

RESTRUCTURING DEEP INFUSION MASK INCA

VOLUMIZING SHAMPOO

VOLUMIZING CONDITIONER

SILK MOISTURE SHAMPOO ALOE