ปรัชญาและตัวตนของเรา

ปรัชญาการสรรสร้างแบรนด์ของเราสะท้อนให้เห็นผ่านความหมายของคำว่า Organethic ซึ่งต้องการสื่อความหมายถึงจุดกำเนิดได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกแห่งธรรมชาติและส่วนผสมทรงคุณค่านานาชนิดจากพืชสมุนไพร แต่ในปัจจุบันจากประสบการณ์หลายปีในธุรกิจผมนี้ การทำงานที่คิดเพียงส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่เรายังต้องมีความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมด้วย เพราะการทำธุรกิจนี้ แนวคิดเรื่องสุขภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความงาม เป็นเรื่องที่แทบไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย Organethic เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ จึงนำมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างแบรนด์ และมองว่ายังเป็นไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้เราได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในทุกๆ วัน
สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างสรรค์และนำสิ่งดีๆ จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแก่ผู้คนบนโลกใบนี้บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม สำหรับเราแล้ว ที่ Organethic การก้าวไปข้างหน้าของการพัฒนาจึงจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใดและเรายังคงที่จะยืนหยัดการคิดถึงทั้งสองสิ่งเช่นนี้ สำหรับการตัดสินใจในทุกวัน